• +965 919 700
  • 03015798@gva.es

COVID-19

Comunicado de Consellería

Desde el centro queremos compartir con toda la comunidad educativa las instrucciones que desde consellería no envió el domingo 22 de marzo.

A través del siguiente enlace podéis acceder al comunicado.

#QUÉDATE EN CASA!

La Conselleria de Educación siguiendo las indicaciones de Sanidad ha decidido suspender la asistencia física del alumnado a partir de hoy, 16 de marzo, sin especificar la fecha de regreso del alumnado a los centros.

El Equipo Docente les hará llegar a través de la WEB FAMILIA o correo electrónico la planificación de las tareas a realizar en casa, así como el procedimiento para poder estar en contacto con las familias y la supervisión de las tareas.

Los boletines de notas de Primaria estarán disponibles en la WEB FAMILIA a partir del 19 de marzo. Los informes de evaluación de Infantil y aula Arcoiris y alumnado con nee se entregarán en cuanto se vuelva a la normalidad en el centro.

Informació Coronavirus

Com bé sabeu, ens trobem davant d’un problema de salut pública provocat per l’expansió de l’anomenat coronavirus COVID-19. Es tracta d’una malaltia que es va estenent per diversos països i que ja hi ha algunes persones infectades a la nostra comunitat autònoma.

Des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, ens dirigim per tal d’oferir-vos informació que considerem rellevant amb la finalitat de contribuir a frenar l’expansió de la malaltia i evitar alarmismes innecessaris.

Volem que sapigueu que la nostra Conselleria està en constant coordinació amb la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, amb el Ministeri de Sanitat i amb la resta de departaments de les comunitats autònomes i que les decisions que es prenen es fan de manera totalment coordinada. Resulta un tant obvi, però convenient, manifestar que totes les mesures que s’adopten relacionades amb el COVID-19 atenen a criteris de tipus tècnic, científic i sanitari i han sigut recomanades per professionals experts en salut pública.

En el cas de què algun membre de la comunitat educativa presentara símptomes característics de la malaltia i haguera estat en una zona de risc, o exposat a un cas confirmat de COVID-19, hauria de contactar amb el número de telèfon habilitat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 900 300 555 i informar-ne. Els serveis mèdics li diran com s’ha d’actuar.

Si arriba el cas i es confirmara que una persona membre de la comunitat educativa resultara positiva en COVID-19, el departament de Salut Pública es posaria en contacte amb la direcció del centre i establiria les mesures que s’hi haurien d’adoptar de manera immediata.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm

Amb aquest escrit, aprofitem per adjuntar-vos el material informatiu que, en matèria de prevenció del contagi, ens ha proporcionat el Ministeri de Sanitat.

Moltes gràcies a totes i a tots per la vostra col·laboració. Rebeu una salutació ben cordial.

1