• +965 919 700
 • 03015798@gva.es

Secretaria

Matrícula 21-22

Os informamos de que ya ha sido publicada la normativa para el proceso de admisión del curso 21-22. En el siguiente enlace se podrá consultar la resolución.

 

El Ayuntamiento subvenciona al CEIP EL FABRAQUER en la adquisición de recursos.

Un curso escolar más la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de El Campello ha convocado una línea de subvención para el centro con el fin de ayudar al colegio y a las familias en la adquisición de material fungible, material didáctico y recursos digitales.

 

ACTIVIDADES FIN DE TRIMESTRE

Se acerca el final del trimestre y a pesar de lo excepcional del trimestre y del curso, nuestro colegio (tomando las medidas para hacer frente al COVID) tendrá sus actividades de final de trimestre.

A partir del jueves, el cole se llenará de magia, cuentos y proyectos ABP.

El miércoles nuestros alumn@s tendrán una visita que les hará ilusión a grandes y pequeños… y hasta aquí podemos contar.

A partir del jueves, el cole se llenará de magia, cuentos y proyectos ABP.

Y el broche final y solidario, lo pondrán con la carrera del próximo día 22, donde 485 alumn@s participarán en la VI Edición de la Vuelta al Cole de UnoEntreCienMil.

Correrán unidos para que todos los peques enfermos de leucemia infantil sepan que se lucha para encontrar su cura.

Además habrá una urna donde tod@s podremos colaborar con nuestra aportación (desde 2 euros).

La carrera se realizará por grupos burbuja y por dentro del colegio.

Todos los niños recibirán un dorsal, una pulsera y un diploma de agradecimiento por su gran aportación a la financiación de un proyecto de investigación que ayude a impulsar la cura de la leucemia infantil.

Y alguna sorpresita más… como la chocolatada y fiesta de Nochevieja para cerrar dulce y alegremente el trimestre.

MENÚ PER EMPORTAR

SOLS PER A USUARIS DE MENJADOR

Per la present els informem de la posada en marxa del servei de “menú per emportar” que, per motius de la situació de pandèmia provocada per la COVID-19, es vol prestar des del centre. Tot l’alumnat usuari del servei de menjador, tant si és beneficiari de beca com si no ho és, l’aula del qual estiga confinada a conseqüència de les mesures sanitàries arbitrades per la COVID-19, tindrà a la seua disposició, durant els dies lectius que dure aquest confinament, un “menú per emportar” que haurà de recollir en el mateix centre la família o la persona autoritzada per aquesta. El menú per emportar constarà de primer plat, segon plat i postre, amb les mateixes característiques establides en els contractes vigents i se servirà en envasos d’un sol ús. En el cas que la família no puga desplaçar-se a recollir aquests menús, podrà autoritzar altres persones per a fer-ho en el seu nom, mitjançant el document que s’adjunta com a annex, degudament signat. La família, o persona a qui autoritze, haurà de recollir en el centre el menú per emportar, tenint sempre en compte les següents prevencions:

 • S’haurà de mantindre la distància de seguretat i les mesures de protecció indicades pel centre i adequades, en el moment del lliurament del menú.
 • El consum de qualsevol aliment que haja perdut la seua temperatura òptima de conservació, suposa un risc per a la salut, per la qual cosa, des del moment que el centre educatiu posa a la disposició de la família el menjar sol·licitat en aquest servei, és responsabilitat de la pròpia persona usuària recollir-la i consumir-la al més prompte possible, per a seguir amb el protocol sanitari establit.
 • No s’han de conservar aquests menjars per a consum en dies posteriors, de la mateixa manera que no han de congelar-se.
 • Es recomana la rentada de mans abans de procedir a l’obertura de l’envàs alimentari.
 • Una vegada consumits els plats, els sobrants que no es consumisquen han de rebutjar-se.
 • Han de rebutjar-se els envasos alimentaris en el contenidor de reciclatge adequat. En el cas que l’alumnat presente alguna al·lèrgia o intolerància alimentària, rebrà el corresponent menú degudament identificat. El preu d’aquest menú és el mateix que abona com a usuari habitual del menjador del centre.

El primer dia de confinament de l’alumnat, la família haurà d’avisar al centre educatiu si desitja o no que se li facilite el menú per emportar. Si renúncia a aquest menú, òbviament no podrà disposar, si és el cas, de la beca parcial o total de menjador durant els dies de confinament.

En cas de voler que el centre li facilite aquest menú, la família haurà d’emplenar aquest document, degudament signat i, bé la persona interessada o bé la persona autoritzada, haurà de lliurar-lo al centre, la primera vegada que vaja a arreplegar el menú per emportar.

El servei de “menú per emportar” començarà el pròxim dia 1 de desembre de 2020. Atentament,                                     

La Direcció

 

VENTILACIÓ D’ AULES

La Conselleria d’Educació ha posat a la disposició dels centres la guia per a ventilació de les aules. Aquesta guia ha sigut elaborada per experts de la comunitat científica sobre la transmissió del COVID 19.

La ventilació és la renovació d’aire, és a dir, la substitució de l’aire interior potencialment contaminat, amb aire exterior lliure de virus. I la purificació de l’aire consisteix en l’eliminació de les partícules en suspensió, susceptibles de contenir virus”. Per això, insisteixen que les activitats en l’exterior són sempre preferibles a les de l’interior. I, en el cas que l’activitat haja de ser en espais interiors, és preferible que siga en aules amb ventilació natural, especialment ventilació creuada (finestres i portes en costats oposats) permanent. Només en el cas que no es puga recórrer a cap mesura de ventilació o aquesta siga insuficient, s’ha de purificar l’aire amb equips proveïts de filtres HEPA.

En sintonia amb aquestes recomanacions, s’han de tenir en compte unes pautes:

 • Ventilació intermitent, consistent a obrir les finestres de les aules de bat a bat cada 20 minutos i ventilar tot el centre educatiu de manera creuada en cada canvi de classe.
 • La ventilació de les aules no ha de substituir l’ús de màscares, el manteniment de les distàncies de seguretat i les mesures d’higiene que continuen sent necessàries, sinó que es tracta d’una mesura més que ajuda a reduir el risc de contagi.
 • En períodes de fred, es recomana disposar de roba d’abric còmoda.
 •  Si la ventilació natural no és viable a causa de condicions meteorològiques adverses, es podran implementar solucions mitjançant la purificació d’aire. En aqueix cas, la Conselleria d’Educació, subministrarà als centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana purificadors amb un baix nivell sonor, equipats amb filtres HEPA H13 aptes per a durar tot el curs escolar.

Nuevos horarios octubre-mayo

Debido a la circunstancias actuales de pandemia, hemos establecido modificaciones en el horario para asegurar la prevención y seguridad del alumnado.

Como medida excepcional, hemos tenido que aumentar el número de turnos del comedor para asegurar la distancia entre los grupos burbuja y el alumnado con distancia social, y atender las demandas de las familias.

Turnos de comedor


Debido a estas modificaciones hemos tenido que reorganizar el horario lectivo. 

Nuevo horario lectivo

En el segundo recreo, el alumnado podrá estar en el patio o haciendo actividades no curriculares  en clase con sus tutores. 

ENTRADAS Y SALIDAS OCTUBRE – MAYO

Hemos superado septiembre y empezamos con la jornada escolar a tiempo completo. A continuación os detallamos  los horarios de entradas y salidas para los próximos meses.

 

PROTOCOLO Y GUÍA DE GESTIÓN DE LOS CASOS COVID EN EL CENTRO

 

Desde el centro queremos informar y transmitir a las familias tranquilidad ya que estamos llevado a cabo protocolos muy estrictos de protección y prevención del COVID. 

A continuación, os facilitamos toda la información para que veáis cuáles son los procedimientos de actuación ante esta situación nueva.

Pinchando sobre los enlaces, podréis consultar:

 

 

AYUDAS DE COMEDOR Y TRANSPORTE

Para la presentación de solicitudes será imprescindible tener cita previa.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

• Fotocopia del DNI/NIF/NIE/Pasaporte de las personas solicitantes.

• La documentación que sea necesaria para acreditar la composición de la unidad familiar, la renta familiar y aquellos datos sociofamiliares que son considerados en la convocatoria para la concesión o, en su caso, la baremación de la solicitud. 

TRANSPORTE: certificado de empadronamiento o recibo agua/luz en el caso que corresponda con el domicilio del DNI/NIE.

 

 

HORARIOS TRANSPORTE curso 2020-2021

Debido a las circunstancias especiales de este curso y con el fin de evitar posibles aglomeraciones el transporte variará sus horarios respecto a cursos anteriores.  El transporte comenzará a funcionar a partir del día 7 de septiembre. Estos son los nuevos horarios:

123