• +965 919 700
  • 03015798@gva.es

VENTILACIÓ D’ AULES

VENTILACIÓ D’ AULES

La Conselleria d’Educació ha posat a la disposició dels centres la guia per a ventilació de les aules. Aquesta guia ha sigut elaborada per experts de la comunitat científica sobre la transmissió del COVID 19.

La ventilació és la renovació d’aire, és a dir, la substitució de l’aire interior potencialment contaminat, amb aire exterior lliure de virus. I la purificació de l’aire consisteix en l’eliminació de les partícules en suspensió, susceptibles de contenir virus”. Per això, insisteixen que les activitats en l’exterior són sempre preferibles a les de l’interior. I, en el cas que l’activitat haja de ser en espais interiors, és preferible que siga en aules amb ventilació natural, especialment ventilació creuada (finestres i portes en costats oposats) permanent. Només en el cas que no es puga recórrer a cap mesura de ventilació o aquesta siga insuficient, s’ha de purificar l’aire amb equips proveïts de filtres HEPA.

En sintonia amb aquestes recomanacions, s’han de tenir en compte unes pautes:

  • Ventilació intermitent, consistent a obrir les finestres de les aules de bat a bat cada 20 minutos i ventilar tot el centre educatiu de manera creuada en cada canvi de classe.
  • La ventilació de les aules no ha de substituir l’ús de màscares, el manteniment de les distàncies de seguretat i les mesures d’higiene que continuen sent necessàries, sinó que es tracta d’una mesura més que ajuda a reduir el risc de contagi.
  • En períodes de fred, es recomana disposar de roba d’abric còmoda.
  •  Si la ventilació natural no és viable a causa de condicions meteorològiques adverses, es podran implementar solucions mitjançant la purificació d’aire. En aqueix cas, la Conselleria d’Educació, subministrarà als centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana purificadors amb un baix nivell sonor, equipats amb filtres HEPA H13 aptes per a durar tot el curs escolar.
Maria